Velkommen til

Kristiansund & Frei Modellklubb

Fly - Helikopter - Bil - Båt
 

Informasjon

· Startside
· Reglement
· Kontakt

 

 

 

 

Reglement

 

Ved bruk og flyving på vårt annlegg gjelder disse reglene :
 • Ingen flyvning over standplass/klubbhus !
 • All flyvning skal foregå innen designert flysone
  Se kart under.
 • Alle flyvere skal stå på klubbhus siden av stripa
  for å unngå flyvning over klubbhus/standplass
 • Kun flyvere skal oppholde seg ute på stripa
  når flyvning pågår.
 • Taxing inne på standplass forbudt.
 • All start av Fly/Helikopter skal skje inne i
  designert startboks.

 

Følg disse reglene de er til for din egen
og andres sikkerhet !

 

 

 Bilder

· Flyplassen
· Fly/helikopter
· Båter
· Biler


 

(C) Kristiansund & Frei Modellklubb